Home Despre noi Staff Contact  
Data publicarii: Marti, 10 Mai 2011  
 

POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND REGLEMENTAREA DESFAŞURARII ACTIVITAŢILOR CU CARACTER OCAZIONAL DE CATRE ZILIERI

I. REGLEMENTAREA DESFAŞURARII ACTIVITAŢILOR OCAZIONALE DE ZILIERI
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2011, cuprinde următoarele prevederi principale:

- Zilierul este persoana fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar.

- Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii:
- agricultură;
- vânătoare şi pescuit;
- silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;
- piscicultură şi acvacultură;
- pomicultură şi viticultură;
- apicultură;
- zootehnie;
- spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural;
- manipulări de mărfuri;
- activităţi de întreţinere şi curăţenie.

- Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

- Beneficiarul este doar o persoană juridică şi are următoarele obligaţii principale:
- să înfiinţeze şi să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii;
- să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului, zilnic, înainte de începerea activităţii;
- să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită;
- să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier.

-Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, care nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi care se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru.

Plata impozitului pe venit de 16% datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Zilierul va putea încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie.

II. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND LEGEA NR. 52/2011

Reglementarea desfăşurării activităţilor cu caracter ocazional de către zilieri era necesară, încheierea de contracte individuale de muncă pentru asemenea activităţi, mai ales în agricultură, reprezentând o birocraţie excesivă şi o barieră importantă pentru oficializarea activităţilor respective.

Simplificarea procedurii de angajare a zilierilor şi reducerea fiscalităţii pentru munca ocazională instituite prin Legea nr. 52/2011 vor avea efecte pozitive în următoarele domenii:
- reducerea birocraţiei excesive privind desfăşurarea activităţilor cu caracter ocazional;
- evidenţierea corectă a desfăşurării activităţilor ocazionale şi reducerea muncii la negru;
- creşterea veniturilor bugetare, rezultate din colectarea a 16% din remuneraţiile zilierilor;
- monitorizarea ocupării zilierilor în domeniul agriculturii şi în celelalte domenii;
- este necesară continuarea îmbunătăţirii legislaţiei privind relaţiile de muncă şi piaţa muncii.


Pentru a fi in permanenta la curent cu ultimele noutati si informatii din domeniu,

aboneaza-te gratuit la Newsletter !